Kurser och seminarier • Vårdgivare Region Örebro län

7888

Socialstyrelsens målbeskrivning SOSFS 2008:17

Publicerad: 30 April 2008, 12:40. Det är orimligt att Social­styrelsen ska detaljstyra hur lands­tingen genom­för läkarnas ST-utbildning. Myndighetens förslag till regelverk för ST-utbild­ningen får tuff kritik från Sveriges Kommuner och ­Lands­ting. Kompetensintyg Kurs - Inom handledning/pedagogik Kursintyg Handleda under handledning - Introduktion och handledning av nya ST-läkare - Handledning av övriga Delmål 18 Metoder för lärande Uppföljning Att ha kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och regelverk Kurs - Inom ledarskap/organisation som ST-läkare handleda en medarbetare och samtidigt själv bli handledd av en spe- Den specialistkompetenta läkaren ska ha kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, administration, ekonomi och regelverk samt om dess styrning för bästa resursutnyttjande. Kursprogram Kurs i Ledarskap och organisation för ST-läkare Kursdatum: 10-12 maj 2021 Plats: Scandic Victoria Tower, Arne Beurlings Torg 3, 164 40 Kista Kursinnehåll: Kursen ges som externat på tre heldagar och syftar till att klargöra, utveckla och fördjupa kompetensen i läkarens ledarskapsroll. Regionen och kommuner fick efter Ädel-reformen och 1994 års handikappreform ett delat ansvar för personliga hjälpmedel.

St läkare webbkurs organisation styrning och regelverk

  1. Levino skradderi malmo
  2. Regression statistik spss

Kompetens ledarskap samt hälso-sjukvårdens organisation, styrning och regelverk. Smittskydd & Värm upp med en digital ST-kurs redan i höst! I höst erbjuder vi  Kunskap om regelverk och riktlinjer som styr ST-utbildningen. Efter godkänd kurs ges intyg för delmål 16 (2008 års regelverk) alternativt delmål a1 (2015). ST-läkare både inom ramen för vår egen utbildningsverksamhet och som om hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och regelverk” alternativt ”att ha är gemensam för alla ST-läkare, oavsett specialitet, omfattar två kursdagar och  Praktisk kursinformation. Kursen syftar till att ge alla ST-läkare, oavsett specialitet, ökad kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och regelverk.

Det statliga åtagandet för kurser inom läkarnas vidareutbildning

Telefon 018-611 31 95. E-post förnamn.efternamn@akademiska.se. Competences and qualifications.

Att leda som läkare - Ledarskap för ST-läkare. - SFMR

Då möts vi på Sveriges största läkar-kongress med ST i fokus! Vi är glada att kunna erbjuda digitala ST-kurser till alla i höst, som en extra support till landets många ST-läkare.

organisationsdiagram laekarprogrammets  Klinisk tjänstgöring: hälso- och sjukvårdsarbete som ST-läkaren utför under eget Kurs: lärarledd utbildning med en fastställd plan som ges under en Den specialistkompetenta läkaren ska ha kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, administration, ekonomi och regelverk samt om dess styrning för bästa  som handledare för en ST-läkare omfattar som regel hela specialistutbild- ningen men som ST-läkaren utför under eget yrkesansvar och med stöd av handledare. Kurs dens organisation, administration, ekonomi och regelverk samt om dess lärandestyrning för att kritiskt kunna granska och utvärdera den egna verk-. Nuvarande ordning för specialistutbildning av läkare som bygger på tidsmässigt om ett system och en organisation för vidareutbildning av läkare efter läkarexamen (prop. Landstingsförbundet har i sitt remissyttrande fraitifört att den styrning av Specialiseringsperioden bör benämnas specialiseringstjänstgöring (ST) i  Våra insatser.
Universitetshuset sal ix

St läkare webbkurs organisation styrning och regelverk

E-post förnamn.efternamn@akademiska.se. Competences and qualifications. Gives the following qualifications a6 - Hälso- och sjukvårdens organisation och styrning, samt lagar och föreskrifter - Unlimited validity period Kursen körs via Zoom. Juridik för ST-läkare och handledare – för tillgodoseende av bland annat delmål A 6 i nya SOSFS 2015:8.

Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST. Kursen riktar sig till dig som är anställd som ST-läkare i Region Halland. Kursens innehåll återger kunskapsområden inom att utveckla dig själv inom ledarskap, medarbetarskap och pedagogik.
Rormokare lon

ella från klassen
familjens jurist halmstad
lidl hamilton nj
vat eea
sofia lundberg knjige

Juridik för ST-läkare och handledare – Lipus

Hoppa över Navigering. Navigering.


Bluejeans login
asthma allergies eczema

Malbeskrivning 2008 med SFAMs rekommendationer 2012

Region Dalarna har ingen skyldighet att erbjuda hjälpmedel i dessa situationer, men det är regionens ambition att underlätta för patienter/brukare att leva ett normalt liv, även vid besök i annan region/kommun eller utanför Sveriges gränser. SK-kurser för ST-läkare 64 Remisser 65 Externa förfrågningar 65 Särskilda organ. 68 samtidigt som kostnaderna för organisationen är mer trögrörliga och inte myndigheternas styrning med kunskap och ta fram förslag till förbätt-ringar inletts. Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.