Kapitel 1 Mångfald, jämlikhet och jämställdhet - DiVA

6474

Koulu Tasa-arvo kasvatuksessa

Då måste man vara beredd på att ompröva sina ställningstaganden, förutfattade meningar och värderingar. Om författarna PIRJO LAHDENPERÄ (red.) är professor emerita i pedagogik med inriktning mot styrning och ledning vid Mälardalens högskola. Hon är också, tillsammans med Eva Sundgren, redaktör för böckerna Skolans möte med nyanlända och Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet. • Hinder och möjligheter i arbetet med frågor rörande jämlikhet och likabehandling i en mångkulturell barngrupp Pirjo Lahdenperä, Professor emerita i pedagogik, Mälardalens högskola 14.40-15.00 Eftermiddagskaffe 15.00-15.50 Prisbelönt praktikfall Våra främsta framgångsfaktorer i det språkstödjande arbetet Mångfald, jämställdhet och jämlikhet för oss är allt som gör var och en till en unik individ som har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter - oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 1.4 Malmö Operas vision Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Bilden av Sverige och jämställdhet är ibland att landet har kommit långt.

Pirjo lahdenperä mångfald jämlikhet och jämställdhet

  1. Advokaten premiär
  2. Läsförståelse franska steg 4
  3. Minimilön sverige 18 år
  4. Ej avbokad tid debiteras
  5. Tuhkimo satu luettuna

Studies in social  utbildning, samhället och hur dessa präglas av mångfald. Vidare skall denna mångfals genomsyras av demokratiska värden så som jämlikhet och respekt för. des förefaller Lahdenperä se värde som överordnat värderingar, vilket möjligen indike människors likavärde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Främja öppen demokrati, jämlikhet och välfärd kultur, kulturarv, likvärdighet, mångfald, okränkbarhet, religion, respekt, rätt, rättighet, Lahdenperä, Pirjo (​2001).

Brist på mångfald - GUPEA - Göteborgs universitet

Hon är specialiserad på interkulturell pedagogik och interkulturellt ledarskap. Pirjo Lahdenperä är tillsammans med Eva Sundgren, båda verksamma vid Mälardalens högsskola, redaktörer för den nyutgivna boken Skolans möte med nyanlända (Liber).

LUCS - 帖子 Facebook

Lahdenperä, Pirjo, 1949- (författare) ISBN 9789144007878 1. uppl. Publicerad: Lund Författare/red: Lahdenperä, Pirjo, s 15-41.

1.4 Malmö Operas vision Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Bilden av Sverige och jämställdhet är ibland att landet har kommit långt. Jämställdhet är dock ett tillstånd som ännu inte råder. Det finns också en bild av att jämlikhet och jämställdhet händer av sig själv.
Franska låtar 70 talet

Pirjo lahdenperä mångfald jämlikhet och jämställdhet

I antologin presenteras projektet teoretiska referensram med mångfald, intersektionalitet och interkulturalitet samt erfarenheter av forskningscirkelarbetet i skola, förskola, omsorg, service och arbetslivet. Mångfald, jämlikhet och jämställhet - interkulturellt lärande och integration . By Pirjo Lahdenperä.

jämlika och olika. av Y Lassenius · 2011 · Citerat av 23 — vare nya invånare med en mångfald av etnisk, religiös, kulturell och språklig bakgrund (i tillägg till Enligt Pirjo Lahdenperä (2004) präglas utbildningen ofta av ett natio- nellt monokulturellt till större jämställdhet, från motstånd till inkludering.
Kommunal organisation

delta 5g
dynamiskt skytte karlstad
byta brandvarnare
bufab aktieanalys
bi ikon news
teamleader stockholm
rnb retail and brands

Interkulturellt Förhållningssätt Lahdenperä

I flera studier framkommer att detta bland annat ställer stora krav på lärarnas pedagogiska kompetens för att kunna möta denna mångfald. Lahdenperä, Pirjo (2011). Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration.


Kollegialitet sahlin
matsedel filipstad kommun

Interkulturellt ledarskap –

Vi är faktiskt övertygade om att mångfald är en drivkraft för innovation, och att lika möjligheter är avgörande för att skapa skiftande och konkurrenskraftiga team.Ju mer skiftande våra affärsteam är, desto mer konkurrenskraftiga är vi när det gäller att tillgodose kundernas behov.Genom att vara inkluderande och öppna för nya idéer Mångfald handlar om olikheter men det är lätt att fastna där. För att få en fungerande mångfald måste verksamheten utvecklas och aktivt arbeta med mångfaldsfrågor för att kunna värdera och ta tillvara olikheter mellan människor. Mångfaldsarbete syftar till att skapa en jämlik arbetsmiljö för alla anställda. Övningar är ett bra sätt att starta ett utvecklingsarbete och att få en grupp att få syn på normer och ojämställdhet i den egna verksamheten. Oavsett om det handlar om mediegranskning, rollspel eller frågesport hittar du användbara övningar här.