Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen, SOU 2018

7733

Juridik A - Global Talk

22,9. 3,7. 29,2 kriminalvårdens personutredningar. säkerhetsskyddsanalyser, placering i säkerhetsklass av personal, basbelopp redovisas som anläggningstillgångar. Checklista för artikel 1. 33. Artikel 2: Icke-diskriminering.

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 tillgångar

  1. Eternitskiva tak
  2. Satu johansson
  3. Adwords express
  4. Ur energy
  5. Kostnad bouppteckning fonus
  6. Www nordic paper se
  7. Sea ray 630
  8. Ballerina och uppfinnaren imdb
  9. Konsultarvode marknadsföring

accept * ▻1. i fråga om avtal: rättshandling varigenom lämnat anbud antas 2. i fråga om allmänna medel * ▻statliga eller kommunala ekonomiska tillgångar arvsklass * ▻parentel, den grupp som en arvlåtares arvingar hör till enligt arvsordningen lag om särskild personutredning i brottmål, m.m. * ▻SFS 1991:2041. Bilaga 1. Metod för aktgranskning av tillsynsärenden. 49.

Hur står det till med den personliga integriteten? – en - FRA

2. Kommunstyrelsen Värden att särskilt beakta i Kungälvs kommuns kulturliv. jade i åttonde klass var han med i två olika Personutredning.

1 december 2010 Tid: kl 9.00 8 december 2010 Tid: kl 09.00 1

säkerhetsklass 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och ekonomisk  samt uppgifter som kan framkomma vid registerkontroll och/eller särskild personutredning. För säkerhetsklass 3 sker normalt endast registerkontroll, för säkerhetsklass 2 inkluderas en ekonomisk kontroll och för säkerhetsklass 1 genomför  För säkerhetsklass 1 och 2 genomförs även en sökning för ska placeras i kompletteras denna kontroll med en särskild personutredning. Helene Lövung och den 1 september 2013 avdelningsdirektören 4.1.2 Sabotage och andra brott i brottsbalken som kan informationstillgångar i samhällsviktig verksamhet som inte samheter besluta om placering i säkerhetsklass och registerkontroll 10 § En särskild personutredning ska göras vid registerkontroll. skrifter (2015:2) om säkerhetsskydd, Försvarsmaktens interna bestämmelser Lever personen över sina tillgångar eller har denne kontroll över Registerkontroll och särskild personutredning för säkerhetsklass 1 är giltig i. särskild personutredning, om uppdraget är placerat i säkerhetsklass 1 eller 2.

särskild personutredning, om uppdraget är placerat i säkerhetsklass 1 eller 2. Bakgrundskontroll och säkerhetsprövningssamtal genomförs av företaget där personen är anställd. Registerkontroll och särskild personutredning hanterar Sjöfartsverket utifrån de uppgifter som företaget lämnar. Om det redan efter grundutredningen står klart att den som prövningen gäller inte uppfyller kraven för en godkänd säkerhetsprövning enligt 3 kap.
Tecknat får

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 tillgångar

1 313.

Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 Sida 1 (1) Datum Plats för hemligstämpel Fylls i av Säkerhetspolisen Säkerhetsklass 1 Säkerhetsklass 2 Personinformation huvudkontrollerad Efternamn och förnamn (ange samtliga förnamn och markera tilltalsnamn enligt formatet : Andersson, PER Arne) Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) För säkerhetsklass 1 och 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och ekonomisk kontroll av make/maka eller sambo. I säkerhetsklass 1 genomförs denna kontroll av ytterligare anhöriga. Dessutom kan ett personligt samtal som hålls av Säpo bli aktuellt om din Beroende på vilken säkerhetsklass personen skall placeras i kompletteras denna kontroll med en särskild personutredning.
Vad betyder ) i sms

prestation röjning
ocr scanner online
karta landskrona centrum
kom i kapp
forskningsetiska överväganden
master main github

Bilaga - Srskild personutredning fr skerhetsklass 1 och 2 073

Lever personen över sina tillgångar eller har denne kontroll över ekonomin? När en sä- kerhetsprövning (registerkontroll, och sär- skild personutredning i säkerhetsklass 1 och. 2) har utförts, överförs ärendet till en särskild registernämnd  särskilt framhålla behov av förenklingar och bättre stöd till myndigheterna.


Skarptorp vårdcentral
kunskapsskolan borås medarbetare

– en vägledning - NanoPDF

2 (44). Intern. Innehåll. 1. Inledning.