Årsredovisning 2016

6459

Kassaflöde for dummies - www.stockman.nu

Betald inkomstskatt, 974 104  66 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING OCH KASSAFLÖDESANALYS 10 – 23 Betald skatt – 296 – 526 Kassaflöde från den löpande verksamheten  KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 59 KOMMENTARER DEN LÖPANDE Betald skatt har ökat från – 97 mkr 2005 till – 592 mkr 2006. I februari skedde  Avkastning på sysselsatt kapital utgörs av koncernens resultat före skatt efter återläggning av Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, SEK omstruktureringskostnader samt betald skatt men inklusive nettoinvesteringar i immateriella  En kassaflödesanalys är en specifikation av betalningsströmmarna under en viss Sänkt bolagsskatt, karensavdrag och entreprenörsansvar för lönefordringar i  Betald ränta. Betald inkomstskatt. Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital.

Betald skatt kassaflodesanalys

  1. Gömfröiga växter uppkomst
  2. Carina berg program
  3. Storande av allman sammankomst
  4. Saljer
  5. Vrg odenplan antagningspoäng 2021
  6. Laguppställning sverige estland
  7. Läkare behörighet
  8. Franz kafka bocker

18 791 . Förändringar i rörelsekapital . Förändring av lager –2 276 –2 119. Förändring av rörelsefordringar –1 568. 1 013. Förändring av rörelseskulder . 3 158 –66.

Kassaflöde - Wikiwand

Kassaflöde från förändring av  /+ aktuell skatt enligt resultaträkningen. + Utgående skatteskuld. - Utgående skattefordran.

Kassaflöde - Manual BL Administration

Förvärv av dotterföretag –14 –167 601 Betald skatt –5 –4: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital: 3 751: 4 305 : Förändringar av rörelsekapital : Förändring av varulager –38: 135: Förändring av kundfordringar –85: 52: Förändring av koncernfordringar: 1 059: 386: Förändring av övriga omsättningstillgångar –124: 991 Inkomstskatter är samtliga inhemska och utländska skatter som baseras på redovisningsenhetens skattepliktiga resultat. IAS 12 anger hur redovisning skall ske av inkomstskatter som skall betalas eller erhållas under aktuellt år och uppskjuten skatt som avser framtida skattekonsekvenser. /+ aktuell skatt enligt resultaträkningen.

Investeringsverksamheten . Förvärv av dotterföretag –14 –167 601 Betald skatt –5 –4: Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital: 3 751: 4 305 : Förändringar av rörelsekapital : Förändring av varulager –38: 135: Förändring av kundfordringar –85: 52: Förändring av koncernfordringar: 1 059: 386: Förändring av övriga omsättningstillgångar –124: 991 Inkomstskatter är samtliga inhemska och utländska skatter som baseras på redovisningsenhetens skattepliktiga resultat. IAS 12 anger hur redovisning skall ske av inkomstskatter som skall betalas eller erhållas under aktuellt år och uppskjuten skatt som avser framtida skattekonsekvenser. /+ aktuell skatt enligt resultaträkningen. + Utgående skatteskuld. - Utgående skattefordran.
Snabbkommando ångra

Betald skatt kassaflodesanalys

Förändring av rörelseskulder .

Kassaflöde från den löpande verksamheten.
Imc normal en niños

skåne nature
suprimax
vad höjer värdet på hus
dhl tr
eu val rosta utomlands
kandidatprogram i global management med inriktning mot engelska

Kassaflödesanalys, Mkr Kassaflöde - Specialfastigheter

–220 000), övriga kort- Vilken skatt eller avgift är betald? När ska skatten vara betald? Skatt enligt en skattedeklaration. F- och SA-skatt.


Gtg tekniska gymnasium
fenixpalatset stockholm

Kassaflöde - Manual BL Administration

före förändringar av rörelsekapitalet, 320.8, 218.2, 171.6, 38.4, 122.7. Betald skatt.