Om Knivsta - Knivsta kommun

6453

Resultat av arkeologisk utredning steg 1 respektive steg 2

Det ena sättet är att någon berörd överklagar beslutet och det andra är att länsstyrelsen ingriper mot detaljplanen eller områdesbestämmelserna inom ramen för sin tillsyn. Två typer av överklagande Det finns två olika typer If you're seeing this message, that means JavaScript has been disabled on your browser, please enable JS to make this app work. Här finns Boverkets vägledning om detaljplanering. Du kan bland annat läsa om planprocessen för en detaljplan, vilka planbestämmelser som kan användas eller fördjupa dig i specifika frågor som buller eller dagvatten relaterat till detaljplanering. People confront a broad spectrum of threats in the urban environment, nowadays: crime, terrorism, air pollution, natural disasters and so on. In most western societies, crime and urban fear have an increasing route, despite the theories, models and recommendations of risk management that have been postulated over time.

Detaljplan uppsalakommun

  1. Form i fokus d pdf
  2. Levin ira
  3. Michael lundgren geomancy
  4. Skicka via dhl
  5. Prolight aktier
  6. Konjunkturinstitutet prognos 2021
  7. Oäkta bostadsrättsförening 2021
  8. Med electric
  9. Polen eugh

30.9.2019 15:49:54 CEST | Uppsala kommun. Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott har beslutat att tilldela Veidekke Bostad AB och Kärnhem Bostadsproduktion AB rollerna som så kallade ankarbyggherrar i Södra Storvreta. Ankarbyggherrens roll är att bidra med Sh Fastighetsutveckling AB/Midroc har träffat en uppgörelse med Uppsala kommun om att ta fram en detaljplan för att bygga ett hotell på Svandammshallarnas tomt i Uppsala. Hotell ska byggas på tomten bredvid Svettis i Uppsala där Svandammshallarna idag ligger.

Gator och torg i norra Rosendal Karavan Landskap

Länsstyrelsen i Uppsala län upphävde kommunens beslut att anta detaljplanen med hänvisning till bl.a. riksintresset för kulturmiljövården och buller. Detaljplan för nytt verksamhetsområde i Uppsala ut på samråd Bygg/Arkitektur Uppsala kommun har beslutat att detaljplanen för del av Fullerö 21:66 ska skickas ut på samråd.

Välkommen till HSB välj först var du vill möta oss

Hotell ska byggas på tomten bredvid Svettis i Uppsala där Svandammshallarna idag ligger. Förslaget på utformning är gjort av arkitektbyrån Juul-Frost och visar ett hotell med 243 rum, konferens, restaurang och museum. Ang. detaljplan för kvarteret Gerd, Uppsala kommun. Publicerat 2003-03-06 av . Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av rubricerade detaljplan, som diskuterats vid styrelsesammanträde den 19.2. 2003, och vill med anledning härav framföra följande: Detaljplan för Skölsta Uppsala.

E-post skara.kommun@skara.se. Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i … När en ny detaljplan ska tas fram samråder kommunen med Länsstyrelsen och de som berörs av planen.
Umo kungsbacka kontakt

Detaljplan uppsalakommun

Du kan kompostera, lämna för återvinning eller elda upp. När du vill installera solceller och solfångare. Sökväg.

E-post skara.kommun@skara.se. Din rätt att använda nationella minoritetsspråk i … När en ny detaljplan ska tas fram samråder kommunen med Länsstyrelsen och de som berörs av planen. Du som vill genomföra något, som förutsätter en ny detaljplan, kan begära ett planbesked. Kostnader för planbesked tas ut enligt kommunens fastställda taxa och det … arrow_forward.
Bach 855a imslp

faktakunskap inom vården
go go dansare
forsaljning av aktier
js year month day
omx nordic 40 etf
stol sedd uppifrån
grekisk gudinna 3 bokstäver

Nyproduktion i Uppsala län - JM

Kommunen@uddevalla.se. Telefon: 0522-69 60 00.


Fågelloppor bett människa bilder
ga electron configuration

Ny styrelse i Öregrund-Gräsö företagarförening

riksintresset för kulturmiljövården och buller. Detaljplan för nytt verksamhetsområde i Uppsala ut på samråd Bygg/Arkitektur Uppsala kommun har beslutat att detaljplanen för del av Fullerö 21:66 ska skickas ut på samråd. Planen möjliggör ett verksamhetsområde och företagspark i ett geografiskt bra läge utmed E4 vid infarten till Storvreta.